Słowniczek Polsko Angielski
polski angielski

ciśnienie - pressure
ciśnienie atmosferyczne - athmospheric pressure
ciśnienie hydrostatyczne - hydrostatic pressure
energia - energy
energia chemiczna - chemical energy
energia mechaniczna - mechanical energy
gęstość - density
jednostka - unit
manometr - manometer
moc - power
praca - work
prawo Archimedesa - Archimedes' principle
prawo Pascala - Pascal's law
ruchy Browna - Brown's motion
siła parcia - force exerted by a medium
siła wyporu - buoyant force
siłomierz - spring scale
stan równowagi - state of equilibrium
temperatura - temperature
współczynik sprawności - efficiency coefficient
źródła energii - energy sources
akumulator - rechargeable battery
amperomierz - ammeter
charakterystyka prądowo-napięciowa - current-voltage characteristics
ciepło Joule'a - Joule's heat
drugie prawo Kirchhoffa - Kirchhoff's second law
elektron - electron
elektrony swobodne - free electrons
izolator - insulator
jony - ions
ładunek dodatni - positive charge
ładunek ujemny - negative charge
napięcie elektryczne - potenetial difference, voltage
natężenie prądu - current
nośniki ładunku - charge carriers
ogniwa odnawialne - rechargeable cells
ogniwo galwaniczne - galvanic cell
opór elektryczny - electric resistance
opór właściwy - resistivity
potencjał - potential
praca prądu elektrycznego - work of electric current
prawo Ohma - Ohm's law
prąd elektryczny - electric current
prąd stały - direct current
prędkośc unoszenia - drift velocity
przewodnictwo właściwe - conductivity
równoległe połączenie oporów - connection of resistors in parallel
różnica potencjałów - potenetial difference
siła elektromotoryczna - electrodynamic force
szeregowe połączenie oporów - connection of resistors in series
ściśliwość - compressibiity
zasilacz - power supply
źródło prądu stałego - DC source
fotoogniwo - photovoltaic cell

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License