Astronomia

Najprawdopodobniej pierwsze nazwy gwiazdozbiorów ukształtowały się w Egipcie. Figury przedstawiające niektóre znaki Zodiaku związane były z okresami wylewów Nilu (13 000 lat pne). Chińczycy ok. XII-X w pne łączyli gwiazdy w konstelacje. Oczywiście owe figury były związane z życiem i wierzeniami ludów.
Np. obecny gwiazdozbiór Orła na staroegipskim kamieniu z ok. 1200 rpne przedstawiony jest jako ptak – nazywano go Orłem lub Żywym Okiem. Grecy nazywali ten gwiazdozbiór Orłem, Ptakiem Zeusa, królem Ptaków. Arabowie – Orłem, Latającym Orłem, Wroną, Persowie – Sokołem, Turcy – Orłem Łowczym. Natomiast Chińczycy ok. 500 rpn. Widzieli tu Ciągnące Woły.
Hipparch opisał w katalogu 1080 gwiazd w 49 gwiazdozbiorach, Klaudiusz Ptolemeusz – (I połowa II w.ne) uwzględnił 1028 gwiazd w 48 gwiazdozbiorach, w 1602 r. Tycho de Brahe opracował katalog 777 gwiazd (liczba magiczna!) z 46 gwiazdozbiorami, Dopiero w 1925 r Międzynarodowa Unia Astronomiczna podzieliła niebo na 88 gwiazdozbiorów.
Większość gwiazdozbiorów nieba północnego i część południowego ma nazwy zaczerpnięte z mitologii greckiej i rzymskiej.


[[http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pioneer10-plaque.jpg?uselang=pl]]

Płytka Pioneera (Plakietka Pioneera, Tabliczka Pioneera, Przekaz Pioneera, Przesłanie Pioneera)
to dwie metalowe płytki umieszczone na sondach kosmicznych Pioneer 10 i Pioneer 11.
Są to aluminiowe plakietki pokryte cienką warstwą złota o wymiarach 15 x 23 cm (6 x 9 cali) z wygrawerowanymi graficznymi informacjami dla ewentualnych znalazców - obcych cywilizacji.
Plakietki zostały zaprojektowane w roku 1971 przez Franka Drake'a i Carla Sagana a po wygrawerowaniu umieszczone na pokładzie sondy kosmicznej Pioneer 10 wystrzelonej 3 marca 1972 w kierunku Jowisza. Rysunek na płytce wykonała Linda Salzman (była żona Carla Sagana). Drugi egzemplarz plakietki znalazł się na pokładzie sondy Pioneer 11 wyniesionej 5 kwietnia 1973 roku.
Płytki zawierają wyryte na ich powierzchniach rysunkowe przesłanie pary człowieczej (nagie sylwetki mężczyzny i kobiety) na tle szkicowego obrysu sondy Pioneer 10. Rysunek sondy jest w takiej samej skali co mężczyzna i kobieta.
Na dolnym brzegu płytki widać szkic Układu Słonecznego z zaznaczeniem Ziemi jako miejsca startu sondy. Zaznaczono też tor lotu sondy. Położenie Słońca zdefiniowano względem 14 najbliższych pulsarów Drogi Mlecznej oraz względem środka naszej galaktyki
W górnej części przedstawiono symbol atomu wodoru stanowiący jednostkę wymiarów liniowych. Za jednostkę przyjęto długość fali odpowiadającej przejściu między dwoma stanami spinowymi w atomie wodoru. Gdy następuje to przejście atom wysyła kwant promieniowania elektromagnetycznego o długości fali około 21 centymetrów.
Przy sylwetkach mężczyzny i kobiety, po prawej stronie obok postaci kobiety umieszczono liczbę 8 (| — — —) w zapisie binarnym (1000). Przyjmując że jednostką na rysunku jest 21 cm, to w ramach takiej konwencji wzrost ziemskiej kobiety należy odczytać jako 8 x 21 cm = 168 cm.
I wszystko o nas już jasne. O innych misjach napiszę – za jakiś czas.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License